adwokat gdask

  PRAWO CYWILNE

W dziedzinie prawa cywilnego oferujemy naszym Klientom szereg usług, między innymi reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, organami ścigania, organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami. Sporządzamy także opinie prawne, umowy, a także pisma procesowe w zakresach:

prawa własności (między innymi problematyka zniesienia współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej, problem zasiedzenia, ochrona posiadania)
prawa spadkowego (sprawy z zakresu stwierdzenia nabycia spadku, podziału spadku, rozwiązywanie sporów o zachowek itp.)
roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia
ochrony dóbr osobistych
roszczeń z tytułu wszelkich umów cywilnoprawnych (sprawy o zapłatę i inne)
najmu lokali
postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego