adwokat gdańsk

  PRAWO KARNE

Dla Klientów indywidualnych świadczymy również usługi z zakresu prawa karnego. Doskonała znajomość kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego i innych aktów prawnych oraz wiele lat doświadczenia pozwalają nam oferować następujące usługi:
reprezentujemy Klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych we wszystkich instancjach, także w postępowaniu kasacyjnym, obrona w sprawach o wykroczenia
zapewniamy udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, reprezentujemy osoby zatrzymane
reprezentujemy Klientów w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
przygotowywujemy prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, reprezentujemy interesy osób pokrzywdzonych we wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych
Zapraszamy do kontaktu (zakładka "kontakt")