adwokat gdańsk

  PRAWO PRACY

PRAWO PRACY - doskonała znajomość kodeksu pracy i innych aktów prawnych, wiele przeprowadzonych z powodzeniem spraw z zakresu prawa pracy, kilka lat doświadczenia.

sporządzamy i reprezentujemy w sprawach odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, w sprawach o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, a także w sprawach dotyczących pozostałych stosunków pracowniczych (wynagrodzenie za pracę i in.)
prowadzimy sprawy o mobbing oraz sprawy związane z problemem dyskryminacji w pracy